Wat te doen als de auto omvalt

rijles

Start de auto.

het opwarmen van de motor alvorens bij te dragen tot het starten van het voertuig. In koude landen kan de vraag naar nieuwe krachten en onderdelen voor de automobilist vrij hoog zijn. De oliemaatschappijen moeten de benzine- en olievoorraden in veel landen op peil houden.

Begin met de persoon op de passagiersstoel te zetten. De achteruitrijlichten moeten goed werken. Controleer de richtingaanwijzers.

groen licht betekent vertragen. Als u nog niet kunt rijden door druk verkeer, denk er dan aan dat u voldoende marge moet laten om te kunnen rijden. In veel landen kan men dus voorsorteren naar het linker pad. In de VS betekent het gele licht vertragen. Laat ruimte voor de voertuigen aan beide zijden. Wanneer u in de tegenovergestelde richting komt, passeer dan links en passeer in het midden van de rijstrook. Rijles pakket

Wanneer de bestuurder rechts afslaat, moet hij eerst de rechterspiegel en het gezichtsveld ervan controleren en vervolgens het verkeersbord voor officiële afslagen. Wanneer naar links wordt afgeslagen, moet de bestuurder de linker inrit visueel controleren. De rechterkant van het voertuig moet eerst draaien. De linkerkant moet volgen. De bestuurder moet de passeersnelheid aanhouden om het manoeuvre te kunnen uitvoeren. Het manoeuvre moet correct worden uitgevoerd. Als de bestuurder een bocht heeft gemaakt, moet hij één keer afremmen en een kleine passeersnelheid maken om de fout te herstellen. Het omgekeerde mag niet worden gedaan.

In veel landen worden lampen gebruikt om de rijsnelheid op kruispunten te regelen. De slip van de auto wordt regelmatig elektrisch gecontroleerd door middel van de sensoren. Daarom is het belangrijk de evaluatie van de sensoren bij het remmen te controleren, vooral op het moment dat de auto in beweging is. Het is mogelijk deze elektronisch te testen vóór de eigenlijke rit naar het acceleratiepunt van de auto. In veel gebieden met een neerwaartse helling wordt de snelheid ook elektrisch geregeld. De meting van de geregelde (parallelle) glijsnelheid wordt verricht in een lus die om de palen van de parking loopt. De lus zal niet te diep zijn, zodat de auto accelerometersterk moet zijn om erin gevangen te worden De lus zal de bestuurder helpen gelijktijdig te versnellen en te remmen Hij moet versnellen tot het rempedaal de zijkant van de lus raakt, enzovoort

Na het remmen moet de bestuurder weer gas geven tot aan de kant van de lus, en dan de auto achteruit rijden in de richting waarheen hij reed. Dit zal hem helpen te weten of de remmen bevroren zijn of niet. De tegenovergestelde wielen kunnen niet blokkeren op de tegenovergestelde rijstrook. De richting van het slingeren hangt af van de sterkte van de kracht tussen de kracht en het wegdek.

In landen waar het ‘s winters koud is, kan het zijn dat de auto in diepere sneeuw moet worden opgereden De wielen moeten bestuurbaar zijn en rollen in diepe sneeuw is geen reden tot zorg, er moet goed gesmeerd worden Het regelmatig onderhoud van de remmen en de snelheid is in de winter in veel landen verplicht Dit komt omdat extreme weersomstandigheden gevaarlijk en levensbedreigend kunnen zijn, vooral voor jongere mensen. De strenge koude kan de prestaties van het remsysteem en de functies ervan aanzienlijk beïnvloeden.

We kunnen gerust stellen dat het tegenwoordig niet langer een kwestie van leven of dood is of je in de file staat of niet. De technologie heeft ons in staat gesteld ons aan te passen en op elke situatie te reageren door onze gewoonten en reacties aan te passen. Bewust zijn en reageren op alle situaties die zich op elk moment van de dag kunnen voordoen, is een slimme chauffeur zijn. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de omstandigheden nu langzaam ten goede veranderen. We moeten de boom van de veiligheid in onze achteruitkijkspiegel planten, daar waar het gevaar is.